پنل کاربری
021 4421 4598
info@portalsaz.com
1394/05/28 17:31

آموزش برگه دسترسی در صفحات سایت ساز

برگه دسترسی

در این آموزش میخواهیم در خصوص برگه دسترسی مطالبی را ارایه کنیم. چنانچه مطالب آموزشی نرم افزار سایت ساز را دنبال کرده باشید، هنگامی که صفحه ویرایش صفحات وب سایت را بازکنیم، سه برگه در بالای صفحه ویرایش شده مشاهده میکنید که برگه سوم دسترسی ها نام دارد.

ازاین برگه برای ایجاد دسترسی کاربران و همچنین ایجاد محدودیت دسترسی سایرکاربران به برنامه های موجود در صفحه استفاده میشود.

به عنوان مثال یک صفحه از وب سایت را که دارای سه برنامه محتوا و یک برنامه گالری تصاویر میباشد را ویرایش نموده و بر روی برگه دسترسی ها کلیک میکنیم.

صفحه ای به شکل تصویر پایین مشاهده میکنید.
برگه دسترسی در صفحات سایت ساز

در فضایی که با کادر قرمز رنگ مسخص شده، لیست تمام برنامه هایی که در صفحه وب سایت قرار دارند نشان داده شده و در انتهای هر برگه گزینه ای با نام Select دیده میشود. چنانچه بخواهیم دسترسی یک یا چند نقش کاربری و یا حتی دسترسی یک کاربر مشخص را به برنامه و یا صفحه مورد نظر محدود کنیم میتوانیم بر روی دکمه Select مربوط به هر بخش کلیک کرده تا صفحه انتخاب نوع دسترسی باز شود.

مشاهده و انتخاب نقش کاربران

پس از کلیک بر روی دکمه Select صفحه ای به شکل تصویر بالا مشاهده مینمایید که در این صفحه میتوانید با قرار دادن گزینه های  Add، Edit ، Delete ، View و Manage در حالت انتخاب و یا عدم انتخاب، سطح دسترسی کاربران را با توجه به نقش کاربری که در سیستم دارند مشخص نمایید.

همچنین با تغییر وضعیت لیست بازشونده ای که با کادر قرمز رنگ مشخص شده است میتوانید لیست کاربران سایت را در اینجا مشاهده نموده و دسترسی های عنوان شده را برای یک یا چند کاربر مشخص تعیین نمایید.
ادامه این آموزش را با طرح یک مسئله در خصوص ایجاد کاربر و تعیین سطح دسترسی آن به یک بخش خاص در صفحه وب سایت کامل میکنیم.
مسئله ؛ 
میخواهیم یک صفحه در وب سایت داشته باشیم با نام مقالات. همچنین یک شخص به عنوان کاربر وب سایت، تنها مجوز دسترسی به برنامه اخباری را داشته باشد که در صفحه مقالات قرار داده شده و امکان دسترسی به سایر بخشهای محیط Apanel و ایجاد تغییرات در آنها را نداشته باشد.
راه حل ؛
1- به صفحه مدیریت کاربران رفته و یک کاربر جدید ایجاد میکنیم.

 
مدیریت کاربران و ایجاد کاربر جدید

2- پس از ایجاد کاربر جدید، در جدولی که نام همه کاربران را مشاهده میکنید، بر روی گزینه ای که با فلش قرمز رنگ در تصویر پایین مشخص شده کلیک کنید.


تعیین نقش های کاربران

3- در صفحه ای که نمایش داده میشود، نقشها و دسترسی کاربر مورد نظر را مشاهده میکنید. طبق تصویر زیر دسترسی های مشخص شده در کادر قرمز رنگ را در حالت انتخاب قرار داده و تغییرات را ذخیره نمایید.


تخصیص دسترسی به مدیریت صفحه به کاربر

4- یک صفحه جدید با نام مقالات ایجاد میکنیم.
5- یک نسخه از برنامه اخبار را به صفحه مقالات اضافه میکنیم.
6- برروی برگه دسترسی در صفحه مقالات کلیک میکنیم.
7- در برگه دسترسی، طبق مراحلی که در تصویر پایین مشاهده میکنید عمل نمایید.

تخصیص دسترسی به صفحه و برنامه داخل صفحه

در کادر شماره یک، دو المان مشاهده میشود. یکی صفحه مقالات که با عنوان صفحه در جدول دیده میشود و دیگری برنامه اخبار که در صفحه مقالات قرار داده شده. ابتدا بر روی دکمه Select که با فلش قرمز رنگ در کادر شماره یک مشخص شده کلیک نمایید تا جدول شماره دو نمایش داده شود. سپس از لیست بازشونده گزینه کاربران را انتخاب نمایید تا در جدول شماره دو، کاربران وب سایت را مشاهده نمایید و پس از آن گزینه ویرایش(Edit) را برای کاربر مورد نظر فعال نمایید.

تا اینجا دسترسی کاربر برای ویرایش صفحه فعال شده و برای دسترسی به برنامه اخبار میباید در کادر شماره یک، بر روی دکمه Select مربوط به برنامه اخبار کلیک نمایید و مراحل بالا را برای ایجاد دسترسی به برنامه اخبار نیز ایجاد نمایید با این تفاوت که دسترسی به تمام آیتمهای برنامه اخبار را برای کاربر فعال میکنیم تا امکان ایجاد، ویرایش، حذف، مشاهده و مدیریت برنامه اخبار را در صفحه مقالات داشته باشد.

نکته تکمیلی ؛ چنانچه بیش از یک کاربر برای انجام یک عمل خاص در سایت وجود داشته باشد، میتوانید یک نقش جدید ایجاد نموده و دسترسی های مورد نظر را به نقش مورد نظر بدهید و کلیه کاربران را به نقش مورد نظر الحاق نمایید.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :