پنل کاربری
021 4421 4598
info@portalsaz.com

پیش شماره تعداد ارقام قیمت (ریال )
3000
14
150.000
3000 12
1.000.000
3000
10
1.500.000
3000 8 7.000.000
5000
14
150.000
5000
12
800.000
021
8
1.000.000

امکانات بسته ساده
بسته برنزی 
بسته نقره ای
بسته طلائی
ارسال تکی و گروهی
ارسال زمانبندی شده
کدرهگیری مخابرات
دریافت با شماره اختصاصی
گروه های دفترچه تلفن
آرشیو پیام ها
اجرای نظر سنجی
پاسخ اتوماتیک
دایورت پیامک
ارسال به ایمیل
ارسال پردیس همراه اول
تعریف کاربر و سطح دسترسی
ماژول منشی
ماژول پاسخگو
ماژول سررسید
ماژول مناسبت ها
ماژول استعلام
وب سرویس
بانک شماره تفکیک شهربانک شماره تفکیک کد پستی
بانک شماره تفکیک مشاغل

بانک شماره تفکیک جنسیت
بانک شماره تفکیک رده سنی
خط اختصاصی 14 رقمی

بازگشت اعتبار پیامک های نا موفق
تعرفه ارسال پیامک(ریال)
130
125
120
120
قیمت سامانه (ریال)
500.000
700.000
900.000
1.200.000

* مشتریان شرکت که بسته های طراحی وب سایت را تهیه میکنند، پنل ارسال پیامک برایشان بصورت رایگان فعال می گردد.  

پیش شماره تعداد ارقام قیمت (ریال )
3000
14
150.000
3000 12
1.000.000
3000
10
1.500.000
3000 8 7.000.000
5000
14
150.000
5000
12
800.000
021
8
1.000.000