پنل کاربری
021 4421 4598
info@portalsaz.com
سایت ساز ساده، وب سایت ارزان

سایت ساز ساده

سایت ساز ساده، وب سایت ارزان


نسخه سایت ساز ساده برای کسب و کارهای کوچک که خدمات و محصولات آن حدود 5 مورد باشد و  میخواهند یک وب سایت ارزان داشته باشند. البته سایت ساز ساده محدودیتی در تعداد ایجاد صفحات وب سایت ندارد و با همین نسخه نیز میتوانید وب سایتی با هزاران صفحه داشته باشید.