پنل کاربری
021 4421 4598
info@portalsaz.com

هاست ویندوز

میزبانی وب پایدار ولی ارزان

- سرورهای قدرتمند Windows Server 2008
- انتقال داده نامحدود
- ASP.net 4 و SQL server 2008 r2

بسته سایت ساز رایگان

امکانات
P2 P3 P4
میزبانی فضا
100MB
1GB 2GB 4GB
Sub domains
10 20 40
انتقال داده (Bandwidth) ماهیانه
500MB
2GB 4GB 8GB
کنترل پنل میزبانی وب
FTP accounts
1
5 10 10
برنامه طراحی سایت رایگان

پست الکترونیک
تعداد پست الکترونیکی
10 20
POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3
Web Mail
Auto Responders
Email Forwarding
زبانهای برنامه نویسی
ASP 3.0
ASP.NET 4.0 /ASP.NET 3.5 / ASP.NET 2.0 / ASP.NET 1.1
بانک های اطلاعاتی
SQL server 2008
100MB 200MB 400MB
تعداد کاربر بانک اطلاعاتی
1 2 4
پیشتیبانی
تهیه نسخه پشتیبان هفتگی
پیشتبانی پست الکترونیکی
پیشتیبانی تلفنی
پیشتیبانی 24 ساعته
قیمت
یکساله
95.000 تومان 135.000 تومان 195.000 تومان