پنل کاربری
021 4421 4598
info@portalsaz.com
صفحه 1 از 1 < 1 >

Feed
1390/08/20 00:00

آموزش HTML بخش سوم

Style ها

Style چیست ؟

یکی از مهمترین مباحث در زمینه طراحی و کد نویسی Style ها هستند به طور دقیقتر خصوصیات وتواناییهایی برای تگهای HTML می باشند و از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.

یاد گیری Style ها پیش نیازی برای یادگیری CSS می باشد.

Style ها ابزاری برای کنترل تمامی تگهای HTML در صفحه وب هستند. در اینجا به صورت کلی توضیحاتی در مورد Style ها و صفحات CSS داده خواهد شد و در آینده به صورت کامل با این کدها آشنا خواهیم شد.

Style ها به چندین روش درون صفحات وب نوشته می شوند.

· به صورت خطی و درون تگهای HTML .

· به صورت تگهای <Style> </Style> درون صفحات HTML .

· ویا بصورت صفحات و کدهای CSS .( برای یادگیری و توضیح در مورد کدهای CSS عجله نکنید ! )

برای آشنایی بیشتر با این موارد به ذکر چندین مثال می پردازیم.

style=”background-color:yellow”

style=”font-size:10px”

style=”font-family:Times”

style=”text-align:center”

اینها کدهایی هستند که درون تگهای HTML نوشته می شوند.

تغیر رنگ BackGround (پس زمینه ) با استفاده از Style ها.

خوب  ، برای شروع  به کدهای زیر توجه کنید.

<html>

<body style=”background-color:yellow”>

<h2>Look: Colored Background!</h2>

</body>

</html>

در قسمت body , ویا بدنه صفحه وب مشاهده می کنید که از یک Style خطی استفاده شده است. این کد باعث خواهد شد که پس زمینه و یا  Back Ground  صفحه وب شما با رنگ زرد نمایش داده بشه.

برای مشاهده عملی این صفحه آن را با توجه به خود آموزهای قبلی بسازید. البته این صفحه در فایل مربوط به این خود آموز موجود است.

تغییر Font نوشته ها با استفاده از Style ها .

در اینجا مشاهده خواهید کرد که font  نوشته ها با استفاده از خصوصیات Style ها قابل کنترل می باشد.

<html>

<body>

<h1 style=”font-family:verdana”>A heading</h1>

<p style=”font-family:courier new; color:red; font-size:20px;”> A paragraph </p>

</body>

</html>

مشاهده می کنید در تگ <h1> , <p> این Style ها برای تغییر نوع font به کار رفته است.

تغییر نوع چینش نوشته ها  ( Text Alignment )

در اینجا مشاهده می کنید که با استفاده از Style ها نوع چینش نوشته ها را  کنترل می کنیم.

<html>

<body>

<h1 style=”text-align:center”>This is heading 1</h1>

<p>The heading above is aligned to the center of this page. The heading above is aligned to the center of this page. The heading above is aligned to the center of this page.

</p>

</body>

</html>

با توجه به گستردگی مطالب در مورد Style ها در اینجا یه همین توضیحات اکتفا می کنیم و توضیحات بیشتر را  در مورد Style  ها به خود آموزهای بعدی موکول می کنیم.

در قسمت بعدی به HyperLink  ها و یا پیوندهای بین صفحات و یا تگهای <a> می پردازیم.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :