پنل کاربری
021 4421 4598
info@portalsaz.com
انواع مقالات کوتاه و مفید
Feed
مقالات طراحی سایت
1395/06/29 17:52

چرا تجربه مخاطبان طراحی سایت اهمیت دارد؟

اهمیت تجربه کاربری در طراحی سایت

تجربه مخاطبان طراحی سایت یک قضیه مهم در این ماه هاست.  تجربه کاربری، قسمت مهمی از طراحی سایت است. در این نوشته از مهم بودن تجربه کاربری بیشتر می گوییم. 

تجربه ابتدایی مخاطبان طراحی سایت

تجربه مخاطبان طراحی سایت یا همان  UX، نحوه احساس کردن کاربر در ارتباط پیدا کردن با طراحی سایت یا فروشگاه ساز شماست. تجربه کاربری طراحی سایت دربردارنده موردهای بسیاری است، برخی این موردها تحت کنترل طراحان و برنامه نویسان طراحی سایت است و برخی هم تحت کنترل محیط یا اولویت بندی های مخاطبان است.  این موارد دربردارنده: کاربردی بودن، امکان دسترسی، کارآیی، جذاب بودن طراحی، مفید بودن، مهندسی شده بودن طراحی ابزار و لوازم استفاده شده ، ارتباطات کلی مخاطبان و بازاریابی است.
اگر چه که تجربه کاربری طراحی سایت در ارتباط با کاربردی بودن طراحی سایت یا یک فروشگاه ساز است، ولی شبیه آن نمی باشد. تجربه کاربری طراحی سایت ، تجربه، احساس، رابطه ذهنی کاربر طراحی سایت با سایت یا محصول است. کاربردی بودن بیشتر با اثرگذار بودن طراحی سایت و کاربر پسند بودن آن است. کاربردی بودن یکی از قسمت های عمده تجربه مخاطبان طراحی سایت است.

چرا تجربه کاربری طراحی سایت مهم است

در طراحی سایت، تجربه کاربری نظیر هویت دیداری طراحی سایت پراهیمیت است. تفاوتی ندارد که طراحی سایت یا فروشگاه ساز شما چگونه به نظر بیاید، اگر مخاطبان طراحی سایت قادر نباشند با آن ارتباط برقرا کنند، چه سودی دارد.

در حالی که تجربه کاربری برای همه طراحی سایت یا محصولات الترونیکی پراهمیت است، برای محصولات مشخصی مانند فروشگاه ساز ها و طراحی سایت های پیچیده، طراحی سایت فروشگاهی، کسب و کارهای تازه ایجاد شده، پروژه های با هزینه اندک و طراحی سایت هایی که برای درازمدت برنامه ریزی می کنند، مهم هستند.

تجربه کاربری نظیر کلیدی برای طراحی سایت های تخصصی است، زیرا مخاطبان طراحی سایت باید قادر باشند به آسانی طراحی سایت را بیابند و نحوه استفاده از آن را بفهمند. از یاد بردن این قضیه سبب می شود که مخاطبان هرگز به طراحی سایت ها برنگردند.

یکی دیگر از این کاربرد های تجربه کاربری برای طراحی سایت فروشگاهی است. نه تنها سبب شناخته شدن آن ها می شود، بلکه سبب می شود تا خرید خوبی و با اعتمادی را برای مخاطبان طراحی سایت ضمانت نمایند.

تجربه کاربری برای کسب و کارهایی تازه ایجاد شده و کم هزینه هم مهم است، به این دلیل که بایست نخستین اثرشان را بر روی مخاطبان شان بگذارند. این قضایا بر مخاطبان و مشتریان بالقوه این کسب و کارها خیلی مهم است.
این مورد برای کسب و کارهایی که هزینه اندکی دارند نیز صادق است. دقت کنید که تجربه های کاربری فقط در چند ثانیه رخ می دهندکه آیا طراحی سایت یا فروشگاه ساز شما برای آن ها خوب است یا نه.

تجربه کاربری و روند طراحی سایت

این قضیه با اصل های مشارکت گروه طراحی سایت کمی سخت می شود. گروه باید سعی کند بهترین طراحی ها را اجرا کند و هدف های طراحی را برآورده سازد. ساده بودن، جذاب بودن، بهینه بودن برای موتورهای جستجو، ریسپانسیو بودن برای همه دستگاه ها از جمله هدف های گروه طراحی است. در این بین باید به تجربه مخاطبان از برند هم فکر کنند. 

طراحان طراحی سایت باید مراقب باشند

برنامه نویسی و طراحی یک سایت که سبب بهتر شدن تجربه ها برای مخاطبان می شود، درگیری همه طراحان و برنامه نویسان اینترنتی است. چگونه موارد طراحی را وارد کار کنیم؟ در هر مرحله، طراحی سایت چگونه آنها را به کار ببریم؟ بدون تجربه کاربری اثرگذار، کالاهای دیجیتالی یا طراحی سایت فروشگاهی شما به موفقیت نخواهد رسید.

تجربه کاربری و شناسنامه طراحی

هنگامی که مورد فروشگاه ساز یا طراحی سایت به میان می آید، تجربه کاربری بایست در اولویت قرار گیرد و در آن نیز شناسنامه و خصوصیات دیداری یک طراحی تکمیل کننده همدیگر هستند.

چیزی که برای مخاطبان طراحی سایت یا فروشگاه ساز مهم است، تجربه استفاده آنها در دسک تاپ ها و موبایل ها  های است. شما باید برای هر دو محیط یک نوع تجربه کاربری را ایجاد کنید. اگر تفاوت هایی نیز وجود داشته باشد مهم نیست باید سعی کنید بیشترین شباهت ها را در طراحی سایت یا فروشگاه ساز این دو محیط اعمال کنید. نکته مهم آن است که مخاطبان در هر دو محیط یک احساس را تجربه نمایند. 

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :