پنل کاربری
021 4421 4598
info@portalsaz.com
انواع مقالات کوتاه و مفید
Feed
مقالات طراحی سایت
1395/09/25 18:24

مهیا کردن شرایط لازم کسب و کار برای شروع طراحی سایت

تصور نمایید که در هر جلسه، مباحث و گفت و گو ها روی این قضیه در جریان باشد که به چه نحوی طراحی سایت و یا محصول مناسب ترین تجربه کاربری را مهیا می کند. با هر تصمیم گیری دشواری که رو به رو می شوید، گروه طراحی سایت شما را تشویق می نمایند تا موردهایی را انجام دهید که به نفع مشتریان و مخاطبان سایت تان هستند. در این شرایط است که مدیران کار طراحی سایت، انتشار طراحی سایت را متوقف می سازند، به این خاطر که طراحی به نظر خیلی عالی نمی آید.

مهیا کردن شرایط لازم کسب و کار برای شروع طراحی سایت

این موردهای برای متخصصان تجربه کاربری یک واقعیت است. این اشخاص در سازمان هایی که خیلی به طراحی سایت و محصولات خود اهمیت می دهند، کار می نمایند و این اشخاص فوکوس روی طراحی را جزو الویت های خود قرار می دهند.

گسترش دانش طراحی سایت و یا محصول

زمان بسیاری طول می کشد تا یک کسب و کار و یا سازمان به طراحی اهمیت دهد. خیلی از کسب و کار ها بایست به این منظور تغیراتی در ساختمان خود ایجاد نمایند و برخی از شرکت ها نیز به این هدف رسیده اند. این شرکت ها و کسب و کار ها به سایز کافی به طراحی ارزش می نهند و در هر کار طراحی سایت و یا محصول، از طراحان مجربی کمک می گیرند. به این ترتیب است که طراحی یک مزیت رقابتی شناخته می شود.

به کارگیری طراح تجربه کاربری طراحی سایت در هر گروه طراحی، یک دستاورد عالی برای اکثر سازمان ها و کسب و کار ها است. این امر نشان می دهد که کل شرکت روی ایجاد تجربه کاربری بهینه توافق دارند و رسیدن به این قضیه خیلی دشوار است. در هر صورت، هنوز هم امکان رشد برای سازمان ها و کسب و کار ها هست.

این شرکت ها متوجه می شوند که چه چیزهایی بر تجربه کاربری شان اثر می گذارد. اگر تکنولوژی به کار رفته در این کسب و کار ها به طور سازگاری گزینش نشود، کاربر از اجرای نامعقول و توانایی محدود طراحی سایت و یا محصول نا امید می شود. اگر عملکردهای خطایی در طراحی وب سایت و یا محصول اجرا شوند، یا عملکردهای خیلی بسیاری وجود داشته باشد، کاربر از این پیچیدگی ها دچار ابهام می شود. هر کسی در گروه طراحی سایت بایست به بهبود تجربه کاربری سایت فکر کند.

سازمان و کسب و کار هایی که روی طراحی فوکوس دارند، در همگی تصمیم های خود به طراحی خیلی فکر می نمایند. هنگامی که گروه طراحی سایت و یا محصول می خواهد گزینش هایی اجرا کند، به تجربه کاربری بهینه خیلی توجه دارند.

با گسترش تجربه کاربری طراحی سایت و یا محصول دیگر نیازی به دفاع از کسب و کار مربوطه نیست

با کارگیری طراح تجربه کاربری در گروه طراحی سایت و یا محصول، اطمینان حاصل می شود که دانش و تخصص طراحی در همه طول کار به طور آشکاری دیده می شود. در هر صورت، طراح سایت و یا محصول در هر شرایطی بایست از طراحی های ایجاده شده خود دفاع و حمایت کند.

هنگامی که گروه طراحی سایت به رشد متعالی رسیدند، دیگر نیازی به حمایت از کسب و کار و طراحی ها نیست. تمایل ذاتی هر گروه طراحی سایت و یا محصول این است که تجربه کاربری سایت و یا محصول شگرفی را پدید بیاورند، حتی اگر مسیر دراز و دشواری در پیش داشته باشند.

برای رسیدن به این حد از رشد یک کسب و کار و سازمان، گروه طراحی سایت و یا محصول بایست دانش و تخصص طراحی را در طراحی سایت و یا محصول مورد نظر به وضوح در معرض نمایش بگذارند. هر برنامه نویس و یا مدیر محصول یا طراحی سایت بایست روی تفاوت های طراحی خوب و طراحی بد اشراف داشته باشد. از همه پراهمیت تر، بایست تفاوت میان طراحی خوب و طراحی عالی را نیز به خوبی بداند. از این رو آن ها از فرصتی استفاده بهینه می نمایند.

اعضای گروه طراحی سایت و یا محصول بایست در استفاده از راهبرد ها و ابزارها به منظور ایجاد طراحی عالی، تسلط داشته باشند. اگر گروه طراحی سایت یا فروشگاه ساز در روند طراحی خود این تسلط را داشته باشد و بداند که در کجا از چه موردهایی استفاده نماید، می توانند مناسب ترین طراحی ها در کوتاه ترین زمان ممکن  بسازند.

اشخاصی که در گروه طراحی سایت اثرگذار هستند

برای اینکه یک سازمان روی طراحی فوکوس کند، بایست هر کدام از اعضای گروه که اثر گذاری بیشتری دارند دارای سطح سواد و تسلط یکسانی در کار طراحی سایت و یا محصول داشته باشند. هنگامی که این اشخاص در تصمیمات طراحی نظیر سایر اعضای گروه شرکت ننمایند، تجربه کاربری مفیدی از طراحی سایت و یا محصول ارائه نمی شود.

این اشخاص جزوی از اعضای گروه طراحی سایت و یا محصولی هستند که رفتار و تصمیمات شان بر تجربه کاربری خیلی اثر می گذارد. این اشخاص می توانند صاحبان طراحی سایت و یا محصول و یا تاجرها و سهامداران باشند.

آن ها نمی دانند که چه تاثر و قدرتی بر تجربه کاربری طراحی سایت و یا محصول دارند. گروه طراحی سایت و یا محصول بایست از این اشخاص به منزله اشخاص کلیدی استفاده نماید. دانستن این قضیه، سبب می شود تا این اشخاص تصمیمات عالی ای بگیرند و اعضای گروه طراحی هم همگام با آن ها مناسب ترین تجربه کاربری را پدید می آورند.

برای آماده سازی این گروه ها، ما بایست سه مرحله را پشت سر بگذرانیم.

قدم اول: اجرای تست کاربردی بودن طراحی سایت و یا محصول به صورت متداوم

طراحی محصول و یا طراحی سایت ناسازگار به این دلیل اتفاق می افتد که اشخاصی که ضروری ترین تصمیم ها را می گیرند، عاقبت این تصمیم ها را بر تجربه کاربری پیش بینی نمی نمایند. برای حل این قضیه بایست مدام طراحی سایت و یا محصول را در معرض دید مخاطبان قرار دهیم تا ایراد ها و مشکل های آن معین و بعد برطرف گردد.

مشاهده کردن اشخاصی که از طراحی سایت و یا محصول شما کمک می گیرند به شما می گوید که آیا گزینش و تصمیم های تان درست است و یا به تجربه کاربری آسیب می زند. خیلی جالب است  که بدانید که سازمان های بسیاری در دریافت بازخورد و عکس العمل از مشتریان و مخاطبان خود با شکست رو به رو شده اند.

ارگانهایی که روی طراحی فوکوس کرده اند، از این قسمت از روند طراحی سایت و یا محصول دست نمی کشند. آن ها اطمینان حاصل می نمایند که اعضای گروه شان به علاوه اشخاص موثر در این گروه، به طور مکرر و مدام طراحی سایت و یا محصول خود را در معرض دید مخاطبان می گذارند.

تست کاربردی بودن طراحی سایت و یا محصول در این زمینه قادر است خیلی عالی عمل کند. این که از مخاطبان بخواهیم به مدت دو ساعت هر شش هفته یک بار، طراحی سایت و یا محصول ما را بررسی نمایند، مناسب می توانیم روی طراحی های مان تسلط داشته باشیم تا به موفقیت برسیم. لحظه های خارق العاده ای است که یک برنامه نویس شرح دهد که هفته پیش، طی تست کاربردی بودن طراحی سایت با مخاطبان، پی به مزیت های طراحی خود برده است.

نتایج این بررسی ها بایست زیر ایجاد های طراحی را بنا کند تا اطمینان حاصل شود که هر کاربری قادر است به آسانی از این طراحی سایت و یا محصول استفاده نماید. گروه طراحی سایت بایست برای هر جلسه تست کاربردی بودن طراحی سایت و یا محصول برنامه ریزی نماید.

سازمان هایی که روی طراحی فوکوس دارند، این موردهای را در الویت های خود قرار می دهند. هر چه این جلسات تست کاربردی بودن به طور مکرر برگزار شود، ارزیابی های دقیق تری روی طراحی سایت صورت می گیرد و طراحی سایت و یا محصول روز به روز به موفقیت نزدیک تر خواهد شد.

قدم دوم: یک چشم انداز قوی و عالی از تجربه کاربری آینده طراحی سایت و یا محصول

اعضای گروه طراحی سایت و یا محصول دارای درک مشترکی از معنی تجربه کاربری هستند. از همه پراهمیت تر، آن ها بر اساس این درک مشترک تصمیم می گیرند که این تجربه کاربری بهینه به چه ترتیب ادامه یابد. این اعضای گروه، نگرش قویی از آینده تجربه کاربری دارند.

شاید هر کسی از اعضای گروه و اشخاص دیگر بتوانند آینده تجربه کاربری را پیش بینی نمایند، اما لازم به ذکر است که رسیدن به آن، سال های بسیاری به طول می انجامد. از این جهت هر کس که این نگرش را در سر دارد بایست این مورد را همواره به یاد داشته باشد و مراعات کند: پیش رفتن به سمت هدف. به این ترتیب است که همه اهداف و رسیدن به آن ها برنامه ریزی می شود و طراحی سایت و یا محصول به تجربه کاربری که مد نظرش بوده است، دسترسی می یابد.

همه اعضای گروه طراحی بایست به سمت یک هدف پیش روند. نکته کلیدی که خیلی روی آن تاکید داریم، دارا بودن هدف یکسان است.

هنگامی که یک گروه طراحی سایت و یا محصول یک نگرش واحد داشته باشند، بایست در این میان بررسی هایی نیز صورت گیرد. به طور مثال از اعضای گروه خواسته می شود تا یک برگ کاغذ را به دو نصف تقسیم کند. در یک قسمت از اعضای گروه طراحی خواسته می شود تا مرحله های رسیدن به هدف را بنویسند و در قسمت دیگر 5 سال آینده تجربه کاربر سایت و یا محصول را پیش بینی نمایند.

خیلی جالب است که مشاهده نمایید که اعضای گروه به چه نحوی این موردهای را شرح می دهند. هر کدام از آن ها دارای شرح ها متشابه ای هستند. همگی این اشخاص بایست اهداف و نگرش های یکسانی داشته باشند. این موردهای برای گروه هایی که بخصوص به طور مداوم تست کاربردی بودن طراحی خود را اجرا می نمایند، اهمیت دارد.

ایجاد یک راهنما و نقشه برای نحوه رسیدن به اهداف در گروه طراحی سایت و یا محصول، پستی و بلندی های مسیر را معین می سازد. به این صورت اعضای گروه سعی می نمایند که در این راه موردهای پست را هموار نمایند و راه را برای خود آسان تر سازند.

البته که می توان بعد ها این تجربه کاربری بهینه را تغییر داد.، اما هدف همواره پا برجا خواهند ماند. به عبارت دیگر اگر تغییراتی در آینده نیز صورت بگیرد، باز هم بر اساس هدف همیشگی است. از شروع هنگامی که نگرش ها در میان اعضای گروه طراحی ایجاد شد تا هر زمان که این طراحی پا بر جا باشد، این نگرش ها یکسان می ماند و همگی اعضای گروه طراحی سایت و یا محصول بر این اساس تصمیم های خود را می گیرند.

قدم سوم: مراعات فرهنگ یادگیری و آموزش های مستمر

ما از تلاش ها قبلی خود چه نتیجه ای گرفگروه و به چه نحوی این درس ها بر آینده و روند کاری ما اثر خواهد گذاشت؟ به این دلیل است که همواره تاکید می شود تا اعضای گروه طراحی سایت همواره و به طور مداوم یادگیری های خود را ادامه دهند.

یکی از شرکت های موجود در ایالات متحده آمریکا همواره این شعار را دارند: " خطایات جدید، درس های جدید". شاید این خطایات جزو برنامه ریزی های از پیش تعیین شده نباشد، اما همه اعضای گروه بایست از این موردهای و خطایات درس بگیرند. اگر خطایات یکسان، به طور مکرر تکرار شود، به این معنی است که یادگیری ها به نحو احسنت صورت نگرفته است.

یکی دیگر از شعارهای محبوب در این زمینه "قضاوت های خوب از تجربه ها به دست می آیند و تجربه ها از قضاوت های بد حاصل می شوند." است. برخی سازمان ها و شرکت ها هستند که از شکست های خود به منزله جزوی از روند موفقیت شان صحبت می نمایند و از همه مهتر همواره به یادگیری های حاصل از این شکست ها اشاره می نمایند. اگر گروه طراحی سایت و یا محصول نتواند از خطایات درس بگیرد و این شانس را نداشته باشد، بایست از بروز مجدد این خطاها پیشگیری کند تا فراگیر نشود و گسترش نیابد.

مراعات فرهنگ یادگیری های مستمر، یک سازمان و یا شرکت را مجبور می سازد تا از هر فرصتی درس هایی گرفته و بر تجارب خود اضافه نمایند. این سازمان ها از این شرایط به نفع خود کمک می گیرند و دانش های خود را ارتقاء می دهند و به اعضای گروه طراحی سایت و یا محصول کمک می نمایند تا از بروز مجدد این خطایات پیشگیری نمایند.

انعکاس، انتقاد، و برگزاری جلسات راجع به طراحی قادر است ابزراهایی برای یادگیری های مداوم و استفاده از فرصت های پیش رو باشد. ارزیابی عملکردها و به چه نحوی انجام شدن تلاش های اعضای گروه طراحی سایت و یا محصول، در این راه قادر است به کسب دانش و تجربه بیشتر یک کسب و کار کمک کند.

هر کسی در گروه طراحی سایت و یا محصول می داند که بایست به طور مداوم تجربه ها و دانش خود را افزایش دهد، این مورد دربردارنده اشخاص اثر گذار در گروه نیز است، نظیر تاجران، مدیر طراحی سایت و یا محصولات و سهامداران. این اشخاص می توانند با نگاهی به تلاش ها و تجربیات گذشته خود، تصمیمات آینده خود را برای رسیدن به اهداف برتر تضمین نمایند. به این ترتیب است که رسیدن به موفقیت برای این کسب و کار های با تجربه راهی آسان است و هم چنان این کسب و کار ها در طول رسیدن به موفقیت، دست از یادگیری و کسب تجربه ی جدید بر نمی دارند.

یک کسب و کار و یا ​ارگانی که روی طراحی سایت فوکوس دارد را به وجود آورید

در این قسمت بایست اشاره کنیم که برای رسیدن به یک سازمان و یا کسب و کار که روی طراحی فوکوس است، بایست مخلوطی از این سه قدم را در روند کاری خود به کار ببرید. نشان دادن طراحی سایت و یا محصول به مخاطبان و تست کاربردی بودن طراحی، معین کردن نگرش و اهداف و راه رسیدن به آن ها و یادگیری های متداوم از خطایات جاری در طول روند طراحی سایت و یا محصول قادر است یک سازمان را همواره فوکوس بر طراحی نگاه دارد و آن را لحظه به لحظه به موفقیت نزدیک سازد.

توجه به مخاطبان به منزله هدف عمده هر طراحی سایت و یا محصول خیلی در این زمینه پراهمیت است و ضرورت دارد. هر کسی که در این مسیر گام بردارد، محال احتمال دارد که به تجربه های کاربری شگرفی دست پیدا نکند.

هیچ کدام از مرحله های گفته شده دشوار و هزینه بر نیست. در هر صورت، به سازمان ها و کسب و کار هایی که به این مرحله های توجهی ندارند بایست گفت که رسیدن به تجربه کاربری بهینه خیلی محال است.
تلاش در این زمینه ارزشمند است و حتما سود آن به خود کسب و کار و سازمان مربوطه باز می گردد و روز به روز تجربه مخاطبان از طراحی سایت و یا محصول ارتقاء می یابد و هر چه این تجربه ها مناسب باشد، مشتری بیشتر تمایل دارند تا همراه این کسب و کار بنظیر و اشخاص جدید بسیاری به این طراحی سایت و یا محصول و یا به طور کلی به کسب و کار جذب خواهند شد. این امر برای کسب و کار ها به معنی سود و درآمد بیشتر است. این روند نظیر یک چرخه می ماند و این چرخه به این معنی است که اگر تلاشی در این مسیر انجام دادید، نتیجه مثبت و سود آن به خود کسب و کار باز می گردد.

رسیدن به این هدف مستلزم این است که سازمان و کسب و کار را برای این امر خطیر آماده سازی نمود. رسیدن به این هدف، روند کوتاهی در بر ندارد. این امر نیاز به برنامه ریزی و تلاش های مستمری دارد، اما نتیجه برای کسب و کار، همان گونه می شود که همواره آرزویش را داشته است. با پرتال ساز همراه باشید. 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :